თვითჭამა – წყვეტილი შიმშილის უმნიშვნელოვანესი შედეგი და მიზანი

აღნიშნული პროცესის გააქტიურება ხდება, ფასტინგის ანუ წვეტილი მარხვის ანუ შიმშილის დროს და შედეგად, ავტოფაგია გვეხმარება პათოგენური მიკროორგანიზმების მოშორებაში, კოგნიტური ფუნქციების გაუმჯობესებაში, უჯრედული დაბერების პროცესის შეჩერებასა და შესაბამისად, სიცოცხლის გახანგრძლივებაშიც,ასევე, იმუნური უჯრედების რეგენერაციაში.